Ministè Nou

Bi nou se pou repann verite meyè kado Bondye a,
plan lanmou li pou sove lèzòm nan tou mond lan

Istwa Nou

Chache konnen poukisa ak ki jan ministè nou an te kòmanse.

Plan Bondye : Pi gwo kado li!

Nou te kòmanse ministè nou an avèk objektif pou devlope yon pwogramevanjelizasyon pou ede ti gwoup yo pataje levanjil verite a ak Sali a nan yon estrikti, sistematik epi fasil pou konprann.

Ministè nou an kòmanse

Ministè nou an te kòmanse an {2018} lè kèk kwayan kretyen  te entèrese pou yote gen yon etid apwofondi epi konplè sou Bib la avèk Ricardo Casado, apre yofin konkli yon pwogram  kretyen ki te fèt nan kay youn nan manm yo.

Nan kad nouvo materyèl ansèyman pou gwoup etid la,

Plan Bondye a: Pi Gwo kado li a te devlope.

Premye ti gwoup nou an

Premye ti gwoup etid la te fèt nan sal konferans yon konpayi konstriksyon. Apre plizyè ti pwogram etid  te gen siksè, nan dat 17 jiyè 2018, nou te lanse ak distribye premye plan nou an nan 4000 kopi Bondye: pi bon kado li a nan lang Panyòl

Dizwit mwa pita, pwogram lan nan 6 lang, kounyea yap tradwi l nan nouvo lòtlang.

Objektif nou se gaye levanjil la

Akoz objektif prensipal nou  se gaye levanjil la, ministè nou an bay patisipan yo manyèl elèv yo nan yon pri trè abòdab, pandan y ap fòme e founi chak lidè zouti e prezantasyon nesesè pou anseye verite ak lòt moun pi  gwo kado Bondye a, plan l pou sove limanite

Jodi a, plis pase 3,000 lidè atravè mond lan te resevwa fòmasyon, benediksyon ak reviv pa Pawòl Bondye a.

Misyon Nou an

Gaye nan mond lan verite pi gwo kado Bondye a, plan lanmou li pou  sove limanite.

Nou kwè

Nou kwè nan pouvwa eksponansyèl  pawòl Bondye a, travay  Sentespri l ‘, e  bon travay li nan nou.

Levanjil la dwe pataje ak fanmi, zanmi. Grenn nan ki gaye sou yon bon te ka grandi epi pwodwi plis ke 100 fwa.
Matye 13: 8

EKIP LA

Nou se kretyen pasyone pou preche levanjil 
verite a nan mond lan.

MANM KONSEY ADMINISTRASYON AN

Ricardo Casado

PREZIDAN

Lina Garrido

TREZORYE

Ann Vasquez

DIRÈKTÈ

Enriquez González

KONSEYE

MOUN KI KONTRIBIYE AK KOLABORATÈ

Jorge Edgar Pérez

VIS PREZIDAN (RD)

Hazel Pérez

SEKRETÈ (RD)

Raysa Segura

TREZORYE (RD)

Andry Quezada

POTPAWOL (RD)

Henry Germosén​

AN CHAJ
KOMINIKASYON

Emanuel Galván

ASOSYE
KOMINIKASYON

Emanuel Pérez

ASOSYE
KOMINIKASYON

Fè yon don epi Kontribye

Ede nou gaye mesaj sa a nan 4 kwen latè

Ede nou tradwi bèl mesaj
sa a nan lang ou

Tout moun bezwen konnen. Nou vle plan Bondye : pi bon kado li a rive jwenn
kat kwen  mond lan.Nou toujou ap chèche yon kolaborasyon nan tradiksyon.

Tanpri Sipòte Ministè Nou An

Tanpri sipòte ministè nou an pandan nap vin yon kontribitè
renouvlab oswa voye yon don yon sèl-fwa.

KÒMANSE

Telechaje aplikasyon
an pou w jwenn liv la

Ou ka kòmanse touswit, swa achte liv la oubyen jwenn aplikasyon an sou aparèyIOS oswa Android