DOWNLOADS

Resous

Gade prezantasyon yo sou entènèt oswa telechaje yo nan
Moderatè ak PowerPoint gratis nan Akademi an.

AP DISPONIB BYENTO

Prezantasyon

Klike pou w ka wè prezantasyon yo anliy a pati de“slides”.

Entwodiksyon

Rezon kifè LaBib embiste

LESON #1

Poukisa noubezwen yon Sovè?

LESON #2

Lanmou san kondisyon Bonde a

LESON #3

Nou "nan Kris"

LESON #4

Sakrifis Siprèm Nan

LESON #5

Pwoblèm peche a

LESON #6

Law Bondye a

LESON #7

Lakwa jistifikasyon nou

LESSION #8

Lòm Chanèl la vs. Lòm Espirityèl la

LESON #9

Nouvo nesans lan

LESON #10

Batèm nan Kris la

LESON #11

Lespri Sen an nan Bib la

LESON #12

Lespri Sen an nan Nou: Sanktifikasyon

LESON #13

Jezikris avèk nou

LESON #14

Antre nan repo Bondye a

LESON #15

Jistifikasyon vs. Sanktifikasyon I

LESON #16

Jistifikasyon vs. Sanktifikasyon II

LESSION #17

Jijman travay yo I

LESON #18

Jijman travay yo II

LESON #19

Esperans Beni an: Redanms yon Nou

LESON #20

Sa Levanjil la ye

LESON #21

Levanjil la genyen anpil resanblans ak kreyasyon an

LESON #22

Levanjil la ak Liberasyon pèp Izrayèl la

LESON #23

Levanjil la nan Santyè a

LESON #24

Ezayi 53 ak Levanjil la

LESON #25

Konparezon prèch Jezi te bay sou montay la ak levanjil la

LESON #26

Yon ApèlPou Jere Levanjil la

KÒMANSE

Telechaje aplikasyon
an pou w jwenn liv la

Ou ka kòmanse touswit, swa achte liv la oubyen jwenn aplikasyon an sou aparèyIOS oswa Android